ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้งเหตุรำคาญ จากกลิ่น เสียง การสั่นสะเทือนและอื่นๆ  (อ่าน 330 ครั้ง)

ณัฐนพิน โปปัญจมะกุล

 • บุคคลทั่วไป
ด้วยเทศบาลแจ้งให้ร้านวีเขฟู้ดส์มาร์ท ปรับปรุงแก้ไข เหตุรำคาญที่มีต่อบ้านข้างเคียงคือบ้านเลขที่385-387ถนนศรัีกุญชร ตรงข้ามปั๊มเอสโซ่ ยังไม่ได้ทำการปรับปรุง ยังสร้งางความรำคาญให้เกิดขึ้น ช่วยตรวจสอบ และดำเนินให้โทษปรับ หากยังไม่ดำเนินการตามเจ้าหน้าที่ัรัฐหรือปฏิบัตืให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ขอให้ยกเลิกกิตการค้าเลยค่ะ ถ้าหน่วยงานรัฐไม่ดำเนินการระวับเหตุรำตาญให้สำเร็จ จะถือว่าละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ จะแจ้งต่อศูนย์ดำรงธรรมต่อไป

ทม.พนัสนิคม

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 37
 • สมาชิกใหม่
  • ดูรายละเอียด
เรียน ผู้โพสต์
       เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้รับเรื่องของท่านแล้ว ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทม.พนัสนิคม

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 37
 • สมาชิกใหม่
  • ดูรายละเอียด
เรียนผู้โพสต์
      สืบเนื่องจากเมื่อวันที่  ๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  นางสาวสมทรง  โปปัญจมะกุล  อยู่บ้านเลขที่ 385 – 387 ถ.ศรีกุญชร ร้องเรียนแจ้งเหตุรำคาญและร้องทุกข์  เนื่องจากได้รับผลกระทบอันเกิดจากกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน มลพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า ควัน จากร้าน วี.เจ.ฟู้ดส์มาร์ท ซึ่งจำหน่ายอาหารแช่แข็งและปิ้งย่างหม่าล่า ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๘๙ ถนนศรีกุญชร
      วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยให้คำแนะนำตามแบบตรวจแนะนำ      ของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ เทศบาลเมืองพนัสนิคม เลขที่ ๒/๒๕๖๕ โดยให้ร้าน วี.เจ.ฟู้ดส์มาร์ท ปรับปรุงตามคำแนะนำตามแบบตรวจแนะนำฯ ดังกล่าว ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ  และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยผู้ร้องเรียนได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 1๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
      เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขเหตุรำคาญ ดังนี้
      วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้สำรวจความคิดเห็นบ้านบริเวณข้างเคียงที่เกิดเหตุร้องเรียน จำนวน ๒ บ้าน ทั้งสองบ้านได้แจ้งว่าไม่ได้รับผลกระทบหรือรบกวนใดๆ จากการดำเนินกิจการ   ของร้าน วี.เจ.ฟู้ดส์มาร์ท 
      วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้ตรวจสอบผลการปรับปรุงแก้ไขร้าน วี.เจ.ฟู้ดส์มาร์ท พบว่า
ข้อร้องเรียนประเด็นที่ ๑ ได้ดำเนินการแก้ไขดังนี้ เจ้าของร้านวี.เจ.ฟู้ดมาร์ท ได้ให้ช่างมาติดตั้งที่กั้นคอมเพรสเซอร์ตู้แช่แข็ง ด้านที่ติดกับบ้านผู้ร้อง ซึ่งติดตั้งได้เพียง ๑ วัน คอมเพรสเซอร์เสียเนื่องจากไม่มีที่ระบายอากาศ จึงได้นำที่กั้นดังกล่าวออก (ตามภาพ)
               ข้อร้องเรียนประเด็นที่ ๒ ได้ดำเนินการแก้ไขดังนี้ ร้านวี.เจ.ฟู้ดส์มาร์ท จำหน่ายปิ้งย่างหม่าล่า ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ซึ่งไม่ได้เปิดทุกวัน จะปิดทุกวันอาทิตย์หรือวันที่ไปทำธุระส่วนตัว ทั้งนี้ช่วงเวลาในการขายปิ้งย่างหม่าล่าเป็นช่วงที่ลมจะพัดจากร้านหม่าล่าไปบ้านผู้ร้อง ทางร้านหม่าล่าจึงติดตั้งผ้าใบแบบใสฝั่งเตาปิ้งย่างเพื่อไม่ให้ลมพัดควันและกลิ่นจากเตาขณะปิ้งย่างพัดไปทางบ้านผู้ร้อง รวมทั้งมีการเพิ่มขนาดของแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดกั้นบริเวณเตาปิ้งย่าง
      ข้อร้องเรียนประเด็นที่ ๓ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่รถขยะที่เก็บขนขยะในตอนเช้าแจ้งว่า ถุงขยะถูกมัดอยู่ในสภาพเรียบร้อยเป็นปกติ
การทิ้งของเหลวตรงท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าร้าน วี.เจ.ฟู้ดส์มาร์ท จากการตรวจสอบ    และการสอบถามเจ้าหน้าที่กวาดขยะถนนเส้นนี้ พบว่าเกิดขึ้นบางครั้งและมีจำนวนน้อยซึ่งของเหลวที่พบ   จะเกิดขึ้นบริเวณฝั่งที่ติดบ้านเลขที่ 391 (ซึ่งไม่ติดกับบ้านผู้ร้องเรียน)
      ข้อร้องเรียนประเด็นที่ ๔  หน้าร้านวี.เจ.ฟู้ดส์มาร์ทจะทำความสะอาดพื้นทุกครั้งหลังการขายหม่าล่าเสร็จสิ้นในแต่ละวัน
      วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม 2565 ได้มีเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม      จาก คุณณัฐนพิน  โปปัญจมะกุล ว่าร้านวี.เจ.ฟู้ดส์มาร์ท ยังไม่ได้ทำการปรับปรุง ยังสร้างความรำคาญให้เกิดขึ้น ดังนั้น จึงให้เทศบาลฯช่วยตรวจสอบร้านดังกล่าว

      ทั้งนี้ จากเรื่องร้องเรียนของ คุณณัฐนพิน โปปัญจมะกุล ดังกล่าว เทศบาลเมืองพนัสนิคมจึงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้
      จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ถูกร้องได้ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อที่  ๕.๑ – ๕.5 ที่ระบุไว้ในแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงาน เลขที่ ๒/๒๕๖๕ ซึ่งพบปัญหาในข้อ ๕.๑ เมื่อติดตั้งฉากกั้นแล้ว ทำให้เครื่องคอมเพรสเซอร์เสีย เนื่องจาก ทำให้ไม่มีที่ระบายอากาศ จึงมีความจำเป็นจะต้องนำฉากกั้นออก ไม่สามารถติดตั้งฉากกั้นได้      
วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯและเจ้าหน้าที่สำนักปลัด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง หลังจากที่ครบ ๓๐ วันที่กำหนดไว้ในแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงาน เลขที่ ๒/๒๕๖๕ ที่ให้ผู้ถูกร้องปรับปรุงสถานที่ ตามที่กำหนดไว้ในแบบตรวจแนะนำฯ พบว่าคอมเพรสเซอร์ 1 เครื่อง ซึ่งควบคุมตู้แช่แข็ง จำนวน 2 ตู้ คือตู้ขนาดใหญ่และตู้ขนาดเล็ก ขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ บ้านผู้ถูกร้อง เครื่องคอมเพรสเซอร์กำลังทำงานมีเสียง แรงสั่นสะเทือน และความร้อนออกมาเป็นช่วงๆ จากคอมเพรสเซอร์ ซึ่งตู้แช่แข็งทำงาน 24 ชั่วโมง
   แนวทางการแก้ไข
ประเด็นเรื่อง เสียง ความร้อน แรงสั่นสะเทือนจากเครื่องคอมเพรสเซอร์ เทศบาลเมืองพนัสนิคม     จะดำเนินการติดต่อขอความร่วมมือจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (จังหวัดชลบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและวัดค่าเสียงด้วยเครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) ณ บ้านผู้ร้องเรียนและบ้านผู้ถูกร้องเรียนว่ามีค่าของเสียงและแรงสั่นสะเทือนเกินมาตรฐานหรือไม่อย่างไรต่อไป

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม
ประเด็นที่ 2 ทางผู้ถูกร้องได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ กรณี กลิ่น ควันที่เกิดการปิ้งย่าง โดยร้านวี.เจ.ฟู้ดส์มาร์ท ใช้เตาปิ้งย่างเป็นแบบอินฟราเรด ต่อแก๊ส ยี่ห้อ BIG SUN BBQ – 936 น้ำหนักสุทธิ 9 กก. ขนาดสินค้า  (กxยxส) 45.5 x 85 x 25 ซม. ซึ่งคุณสมบัติของเครื่องปิ้งย่างแบบอินฟราเรดสามารถลดควันได้ค่อนข้างมากแต่ไม่ทั้งหมด และที่บริเวณเตาปิ้งย่างมีการติดตั้งพัดลมดูดควันบริเวณหน้าเตาสำหรับดูดควันและกลิ่นโดยเฉพาะ รวมทั้ง ติดตั้งผ้าใบใสบริเวณเตาปิ้งย่างป้องกันลมจะพัดกลิ่นและควันไปบ้านผู้ร้อง เนื่องจากทิศทางลมตอนเย็นจะพัดไปทางบ้านผู้ร้อง

ประเด็นที่ 3 น้ำทิ้งที่เกิดจากร้านวี.เจ.ฟู้ดส์มาร์ท เกิดจากการล้างพื้นหลังจากการขายปิ้งย่างหม่าล่า ซึ่งเจ้าของร้านแจ้งว่าจะไม่ให้น้ำไหลไปทางฝั่งบ้านผู้ร้อง อีกทั้ง เทศบาลฯได้แจ้งให้พนักงานกวาดถนนเส้นดังกล่าวเฝ้าระวังดูแลความสะอาดอีกทางหนึ่งด้วย

หลังจากตรวจสอบบ้านผู้ถูกร้องเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ได้กดกริ่งเรียกบ้านผู้ร้อง เพื่อขอเข้าไปตรวจสอบเหตุรำคาญว่ามีมากน้อยเพียงใดตามคำร้อง แต่ไม่ได้รับการตอบรับ 

   
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 18, 2022, 03:17:26 PM โดย ทม.พนัสนิคม »

ทม.พนัสนิคม

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 37
 • สมาชิกใหม่
  • ดูรายละเอียด
โปรดอ่านแนบไฟล์

ทม.พนัสนิคม

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 37
 • สมาชิกใหม่
  • ดูรายละเอียด
โปรดอ่านแนบไฟล์

ณัฐนพิน โปปัญจมะกุล

 • บุคคลทั่วไป
วันนี้ ร้านหมาล่า เปิดขายวันแรก หละงตากหยุดสงกรานต์  ย้ายผู้ร้องทุกข์ยังไม่รับผบกระทบจากกลิ่นปิ้งย่างหมาล่า  และมีล๔กค้ามาจอดรถและเดินรออยู่บริเวณบ้านผู้ร้องทุกข์รวมทั้งรถ ดังนั้น การจัดเกตุรำคาญยังไม่ได้จัดการได้อย่างที่หนังสือแจ้ง กรุณามาตรวจสอบการตัดการเหตุรำคาญนี้ ให้เรียบร้อย เป็นไปตามหนังสือที่แจ้งและเคยได้ตกลงกับปู้ร้องทุกข์  พร้อนี้จักนำเรียนต่อนายอำเภอต่อไปใก้ทราบถึงปัญหาที่เทศบาลยังมิได้จัดการได้ครบในเกตุรำคาญตามที่แจ้งค่ะ

ทม.พนัสนิคม

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 37
 • สมาชิกใหม่
  • ดูรายละเอียด
เรียน ผู้โพสต์
       เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้รับเรื่องของท่านแล้ว ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทม.พนัสนิคม

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 37
 • สมาชิกใหม่
  • ดูรายละเอียด

เรียนผู้โพสต์
             เทศบาลเมืองพนัสนิคมขอเรียนว่า เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๗.๕๐ น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวและได้เจรจากับผู้โพสต์  ซึ่งได้รับแจ้งว่าต้องการให้ร้านหม่าล่าทำที่กั้นเพื่อไม่ให้กลิ่นและความร้อน มากระทบบ้านผู้โพสต์ ทั้งนี้จากการตรวจสอบร้านหม่าล่าพบว่าได้มีการติดตั้งผ้าใบใสเพื่อกั้นระหว่างฝั่งร้านหม่าล่าและบริเวณบ้านผู้โพสต์เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถนำผ้าใบลงมาปิดกั้นได้เนื่องจากปลายเหล็กม้วนผ้าใบบังแดดของบ้านผู้โพสต์ล้ำเข้ามาทางร้านหม่าล่า ทำให้ไม่สามารถดึงผ้าใบลงมาได้ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งผู้โพสต์ให้นำผ้าใบกันแดดม้วนขึ้นไป เพื่อไม่ให้ปลายเหล็กขวางกั้นผ้าใบของร้านหม่าล่า ผู้โพสต์แจ้งว่าจะติดต่อช่างทำผ้าใบให้เลื่อนปลายเหล็ก    เพื่อไม่ให้ไปค้ำผ้าใบของร้านหม่าล่า และระหว่างที่ผู้โพสต์ยังไม่สามารถติดต่อช่างมาดำเนินการเลื่อนปลายเหล็กได้ และทำให้ผ้าใบของร้านหม่าล่าเสียหาย ผู้โพสต์ยินดีรับผิดชอบค่าเสียหาย
   ทั้งนี้ร้านหม่าล่าแจ้งว่า จะกั้นผ้าใบลงมาขณะขายหม่าล่าทุกครั้ง และจะแจ้งลูกค้าที่มาซื้อหม่าล่าให้ยืนรอบริเวณหน้าร้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะหมั่นตรวจสอบเป็นระยะต่อไป